Strona główna » Realizacje publiczne » Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Projekt wykonawczy zieleni na terenie wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

W części przyległej do Alei Niepodległości zlokalizowano II i IV kondygnacyjny budynek Biblioteki Wydziału. Obiekt ten jest 3 zadaniem I etapu. Stanowi barierę akustyczną dla hałasu ulicznego. W przestrzeni utworzonej pod nadwieszoną częścią jego kubatury znajdują się nieregularnie rozmieszczone płyty szklane, które poza działaniem plastycznym służą rozpraszaniu i ograniczaniu napływu niepożądanych dźwięków. Nowe nasadzenia tworzą układ kompozycyjny oparty na układach szpalerowych grabów pospolitych odmian ‚Fastigiata’ nawiązujących do kierunku elewacji. Pięciokondygnacyjna część dydaktyczna (1 zadanie) jest zlokalizowana przy granicy wschodniej. Zawiera pełny program założony przez UAM – z aulą na 400 osób umiejscowioną na styku z częścią naukowo – administracyjną. Część naukowo – administracyjna ( 2 zadanie ) ma IV kondygnacje i jest najdalej odsunięta od Alei Niepodległości, przylegając do budynku istniejącego. Zieleń została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi głównego architekta.