Strona główna » Realizacje publiczne » Collegium Europaeum w Gnieźnie

Collegium Europaeum w Gnieźnie

Projekt wykonawczy zieleni towarzyszący budowie kompleksu budynków Collegium Europaeum, należących do Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Budowa kompleksu budynków Collegium Europaeum, należących do Uniwersytetu Adama Mickiewicza podzielona jest na dwa etapy. Etap I obejmował budowę: budynku dydaktycznego, akademików etap I, stołówki i amfiteatru. Obecnie ten etap jest zrealizowany.
Do etapu II należy budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego, akademików etap II i pergoli.
Przestrzenie pomiędzy:
-akademikami,
-salą gimnastyczną
a chodnikami o kształtach wyznaczonych w projekcie, jest wypełnione roślinnością niską jednogatunkową. Zieleń ta o czystej barwie i ciekawym kształcie i kolorze owoców stworzy jednolite plamy, które pozwolą skoncentrować się na detalach architektonicznych. Jednobarwne, jednogatunkowe rabaty pasują do architektury budynków i dają spójną kompozycyjnie całość. W części frontowej obiektu, naprzeciwko pergoli zaproponowaliśmy utworzenie kompozycji dwu gatunkowej, składającej się traw rabatowych w postaci fali, nawiązującej do architektury budynku dydaktycznego.