Projektowanie ogrodów

Cordata Ogrody. Projekt i realizacja.

 • Sporządzanie projektów architektury krajobrazu (od projektu koncepcyjnego po detale techniczne) zagospodarowania terenów przy budynkach, zarówno dla dużych osiedli mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, handlowych, biur, jak i dla projektów drogowych, oraz domów jednorodzinnych.
 • Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 • Zarządzaniem realizacji projektów architektury krajobrazu.
 • Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz opracowywanie zasad gospodarowania zieleni istniejącej.
 • Projekty inne, mające bezpośredni związek z zabudową mieszkaniową, projekty deptaków
  miejskich, skwerów, parków.
 • Rewaloryzacja ogrodowych i parkowych założeń historycznych.
 • Opracowanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów
  architektury krajobrazu i terenów otwartych.
 • Doradztwo w sprawach związanych z lokalizacją i charakterem nowej inwestycji (maksymalne wykorzystanie walorów terenu przez inwestora).
 • Kompleksowa realizacja projektów na terenie całego kraju.