WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU

Projekt zieleni dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu. Kampus Morasko.

Przed głównym wejściem do budynku D zaprojektowano zbiornik wodny przedzielony trzema kładkami. W zbiorniku wydzielono trzy prostokątne donice na nasadzenia z traw rabatowych. Po obu stronach kompozycji wprowadzono nasadzenia nawiązujące kształtem do wzoru pojawiającego się w nawierzchniach utwardzonych.