Strona główna » Realizacje publiczne » Projekt zieleni na ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu

Projekt zieleni na ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu

Projekt zieleni na ul.Strzegomskiej we Wrocławiu.

Podstawą merytoryczną wykonania projektu zieleni przy ulicy Strzegomskiej, było zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu. Przedmiotem opracowania był projekt zieleni, wykonany w granicach opracowania, przy ulicy Strzegomskiej na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej. Projekt inwestycji zawierał projekt zagospodarowania zielenią, uwzględniający w granicach pasa drogowego zieleń izolacyjną od strony zabudowy mieszkaniowej. W ramach prac projektowych przewidziano wprowadzenie nowych, uzupełniających i uporządkowanych nasadzeń krzewów, które w przyszłości mają stanowić wartościową i atrakcyjną zieleń.