PROJEKT ZIELENI NA ULICY STRZEGOMSKIEJ WE WROCŁAWIU

Projekt zieleni na ul.Strzegomskiej we Wrocławiu.

Podstawą merytoryczną wykonania projektu zieleni przy ulicy Strzegomskiej, było zlecenie Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu. Przedmiotem opracowania był projekt zieleni, wykonany w granicach opracowania, przy ulicy Strzegomskiej na odcinku od ul. Nowodworskiej do ul. Granicznej. Projekt inwestycji zawierał projekt zagospodarowania zielenią, uwzględniający w granicach pasa drogowego zieleń izolacyjną od strony zabudowy mieszkaniowej. W ramach prac projektowych przewidziano wprowadzenie nowych, uzupełniających i uporządkowanych nasadzeń krzewów, które w przyszłości mają stanowić wartościową i atrakcyjną zieleń.