Strona główna » Realizacje prywatne » Projekt nowoczesnego ogrodu w Warszawie

Projekt nowoczesnego ogrodu w Warszawie

Projekt o powierzchni 3000 mkw. Status projektu- praca w trakcie.

Przedstawiany projekt ogrodu w Warszawie jest wykonany w stylu nowoczesnym. Jest to styl ewidentnie wynikający z architektury budynku oraz wyznaczony przez inwestora i jego architekta.
Założenie projektowe to zarówno proste formy, niewymuszona elegancja, jak i wprowadzenie nowoczesnych elementów małej architektury.

Przedstawiany projekt ogrodu w Warszawie jest wykonany w stylu nowoczesnym. Jest to styl ewidentnie wynikający z architektury budynku oraz wyznaczony przez inwestora i jego architekta.
Założenie projektowe to zarówno proste formy, niewymuszona elegancja, jak i wprowadzenie nowoczesnych elementów małej architektury.

W koncepcji zdecydowano się na zminimalizowanie ilości roślin i postawienie na sprawdzone gatunki, które będą współgrać z prostymi liniami rabat i nowoczesną formą projektu. Cześć frontowa działki jest częścią reprezentacyjną i już na początku zachęca do odkrywania kolejnych zaskakujących elementów ogrodu. Ścieżka prowadząca do budynku jest wykonana z betonu architektonicznego. Różnice poziomów zostały podkreślone, dużymi stopniami z podświetleniem liniowym. Główną uwagę w części frontowej przyciąga nowoczesny zbiornik wodny w formie lustra wodnego. Najbardziej popularnym i największym lustrem wodnym jest lustro w Bordeaux, w którym widać majestatyczne odbicie Placu de la Bourse. W projektowanym lustrze zbiornika odbija się ciekawa architektura budynku oraz nowoczesna rzeźba.

Od strony wschodniej na tle szpaleru z miskanta zaaranżowano kompozycję z czarnych głazów oraz drzewka bonsai, kompozycja znalazła powtórzenie po przeciwnej stronie w pobliżu zbiornika. Wzdłuż budynku zaprojektowano dwa szerokie pasy Trzcinnika ostrokwiatowego 'Karl Foerster’ Calamagrostis acutiflora. Pomiędzy trawami biegnie ukryta ścieżka z płyt betonowych, która umożliwia przejście z tarasu frontowego do głównej części ogrodu. W całej koncepcji na uwagę zasługują proste linie murków, które są kontynuacją wyrazistych linii architektury. Murki zapoczątkowane są stopniem prowadzącym do drzwi frontowych, następnie przechodzą w nowoczesny zbiornik, aby ponownie zamienić się w stopień prowadzący na wyższy poziom ogrodu. Murki zbudowane z zabarwionego betonu architektonicznego dzielą dużą przestrzeń ogrodu, wydzielają rabaty i wprowadzają na kolejne poziomy ogrodu. Razem z architekturą budynku tworzą nowoczesną, harmonijną uporządkowaną, przestrzeń. C.D.N.