Strona główna » Realizacje publiczne » Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile

Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile

Projekt wykonawczy zieleni, towarzyszący budowie kompleksu budynków Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile.

Etap I :
Obejmuje las w środkowej części działki z zaprojektowanymi pasami paproci, trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny z otaczającą zielenią niską, plac dydaktyczny ze szpalerem drzew, jedno i częściowo dwukondygnacyjną salę sportową.
Etap II :
Część północną terenu przeznaczona została na: dwa czterokondygnacyjne domy studenckie, budynek stołówki i klubu studenckiego – dostępny od południa wejściem głównym oraz od północy wejściami gospodarczymi. Na parterze znajduje się hol wejściowy z częścią sanitarną, z którego wchodzi się do sali konsumpcyjnej, po przeciwnej stronie do klubu studenckiego, obydwa lokale posiadają wyjścia na taras. Na tarasie letnim zaprojektowano zieleń w formie prostokątów w całości wypełnionych jednym gatunkiem roślin. Etap drugi obejmuje zieleń przylegającą do wyżej wymienionych budynków, połacie trawników oraz szpaler drzew od strony wschodniej.